Miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår och våra kunders miljömedvetenhet genom att förslå material och metoder som alternativ till konventionella metoder.

Våra miljömål är att:

  • Använda de ur miljöhänseende bästa metoderna och materialen vid vår produktion
  • Påverka våra kunder och leverantörer att välja och ta fram miljövänliga produkter
  • Minska mängden restprodukter och att hantera dessa på ett sätt som minskar miljöpåverkan i största möjliga utsträckning
  • Kontinuerligt utbilda oss för att öka våra kunskaper om miljön och därmed också öka vår miljömedvetenhet så vi kan bli ännu bättre.

Miljö