Miljö & kvalitet

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och strävar efter att hitta de bästa alternativen med avseende på både kvalitet och miljö.

Ibland händer det att den bästa kvaliteten inte är det bästa miljövalet. Då informerar vi alltid om de alternativ som finns och låter kunden ta beslutet även om vi alltid förespråkar det miljövänligaste alternativen.

Miljö