Renovering av screenramar

Vi kan hjälpa dig med renovering av alla former och storlekar av ramar för screentryck.

Vi renoverar och rengör ramarna och preparerar dem för framställning av schabloner helt enligt dina önskemål.

Arbetsprocessen vid renovering av screenramar:

1. Rengöring av ramarna från duk och färgrester

Arbetet innebär att vi använder en kombination av manuell och kemisk rengöring för att få ramarna helt rena från rester av duk och lim.

2. Ny duk

Vi spänner en ny duk över ramen. Val av duk styrs av vilken typ av tryck som ska användas. Vi kan leverera screenramar med alla typer av dukar.
För att tillse att duken blir exakt jämt spänd över ramen mäter vi hårdheten på duken och justerar tills resultatet är perfekt.

3. Emulsion

Om kunden även vill ha duken beskiktad tillsätter vi önskad emulsion.

4. Förvaring

Innan de färdiga screenramarna skickas till kunden förvaras de i mörkerrum och levereras i ljustätt förpackning om de är beskiktade.

Screenramar